Vanuit de deelnemers van de diverse mentorgroepen van Bart Siebelink kwam de vraag of er een vervolg aan deze fotosessies gegeven kon worden voor verdere uitbouw van de opgedane ervaringen. 

Bij deze mijn fotopresentatie bij de introductie van de cursus Fotografisch Topjaar 2018